Black and White - Ej Estapa Photography

Underground

Taken in Dallas, Texas.

black and white